Scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej.

Adam Mickiewicz Nowy Rok – narodziny indywidualisty

Etap szkolny

Liceum

Dodatkowe materiały

Tak

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

 • zaznaczenie związku twórczości Mickiewicza z jego biografią i doświadczeniami osobistymi,
 • wprowadzenie wiadomości o romantycznym indywidualizmie,
 • posługiwanie się kontekstem biograficznym jako kluczem do interpretacji tekstu,
 • odnajdywanie w tekście cech bohatera romantycznego.

Metody i formy pracy:

 • heureza,
 • praca z tekstem,
 • dyskusja.

 

Wykorzystane materiały dydaktyczne:

tekst wiersza Mickiewicza pt. Nowy Rok (Załącznik 1)

 

Uwagi wstępne:

 • Lekcję należy przeprowadzić w dość specyficznym miejscu w szeregu lekcji o wczesnej twórczości Adama Mickiewicza. Uczniowie powinni znać już odę Do młodości, pamiętać o apoteozie wspólnoty, solidaryzmu, zawartej w utworze wierze w możliwość zmiany świata. Wskazane jest również, by pamiętano o jednym z podstawowych kontekstów umożliwiających poprawne odczytanie utworu i procesie filomatów. Z informacjami tymi uczniowie mogą zapoznać się w domu i z gotową wiedzą na ten temat pojawić się na lekcji. Wiedza ta okaże się niezbędna również w przypadku późniejszego omawiania Dziadów cz. III.

 

Początkowa faza lekcji:

 • Przed rozdaniem uczniom kopii tekstu nauczyciel zwraca uwagę na tytuł utworu zapisany na tablicy – Nowy Rok. Następuje krótka rozmowa na temat specyfiki tego dnia. Czym się wyróżnia na tle innych dni w roku? Jak zachowują się ludzie wchodzący w nowy rok? Jak żegnali stary? Czy są jakieś „rytuały”, które towarzyszą żegnaniu starego roku, a witaniu nowego. Burza mózgów powinna zostać „skierowana” ku następującym wnioskom: Na przełomie starego i nowego roku ludzie cieszą się, bawią, ale również dokonują podsumowania ostatnich dwunastu miesięcy. Bardzo często również ludzie składają sobie życzenia i podejmują postanowienia.
 • Nauczyciel doprecyzowuje powyższą kwestię: A więc czego sobie ludzie życzą? Skupmy się na niematerialnych wartościach. Spodziewane odpowiedzi z pewnością krążyć będą wokół takich wartości jak: miłość, szczęście, powodzenie, przyjaźń, beztroska… Wartości te należy zapisać na tablicy, by były widoczne do końca lekcji.

 

Środkowe ogniwo lekcji:

 • Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Grupy nie mogą być zbyt liczne, ale optymalną liczbę uczniów w grupie powinien ustalić sam nauczyciel. Każda z grup będzie zajmowała się próbą definicji jednej podanej przez nauczyciela war...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,