Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem nowych technologii w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej.

Czy Wisławie Szymborskiej udało się rozwiązać zagadkę istnienia Atlantydy?

Etap szkolny

Szkoła podstawowa

Dodatkowe materiały

Tak

Jednostka lekcyjna

Cykl zajęć

Cele

Uczeń:

 • dokona analizy i interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej,
 • wskaże oraz zinterpretuje obecne w nim środki stylistyczne

PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

Uczniowie przed lekcją samodzielnie zapoznają się z informacjami o Atlantydzie zamieszczonymi w Wikipedii; poznają odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej.

Czym jest Atlantyda?

 1. Jakie są koncepcje odnoszące się do jej zniszczenia?
 2. Gdzie (na przykład)poszukiwano mitycznej krainy?
 3. Jacy pisarze posłużyli się motywem Atlantydy? Podaj dwa przykłady.

 

Link (dla zwolenników komputera) z dostępem do hasła w Wikipedii zamieszczony jest odpowiednio wcześniej na platformie e-learningowej lub w dzienniku elektronicznym:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atlantyda

 

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat lekcji: Czy Wisławie Szymborskiej udało się rozwiązać zagadkę istnienia Atlantydy?

Czas trwania: 2 x 45 min

Wymagania podstawy programowej (cytaty):

 • Klasy IV–VI „I – Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: (…) 4) zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, potworzenie oraz określa ich funkcje; 12) określa tematykę oraz problematykę utworu”.
 • Klasy VII–VIII: „I – Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: (…) 11) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty. (…) IV – Samokształcenie. Uczeń: 1) rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji”.

Kryteria sukcesu:

 • wskazuję środki stylistyczne w wierszu Atlantyda,
 • wiem, czemu służą środki stylistyczne w tym wierszu,
 • rozumiem przesłanie utworu.

 

Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów – sposób ich nadbudowywania:

Uczniowie:

 • wiedzą, czym jest Atlantyda, jakie są koncepcje odnoszące się do jej położenia geograficznego i zniszczeni...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,