Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem – słowa klucze i indywidualne zainteresowania ucznia jako platforma motywacyjna w nowoczesnej edukacji

Etap szkolny

Szkoła podstawowa

Dodatkowe materiały

Tak

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

Zapoznanie uczniów z twórczością K. I. Gałczyńskiego, udowodnienie, że twórczość poety może być inspiracją do działań twórczych opartych na współpracy i skutecznej komunikacji.

Wymagania podstawy programowej:

I Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 1) […]wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji;

4) zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje.

Metody: 

praca w grupach, drama – metoda rzeźby, praca z tekstem i wypełnianie karty pracy, przekład intersemiotyczny tekstu literackiego.

Kryteria sukcesu:

–umiem nazwać podmiot liryczny, sprecyzować cele i wartości dla niego istotne,

– umiem rozpoznać sytuację liryczną w wierszu,

– znam pojęcie słowa-klucze i umiem je wyodrębniać w poezji Gałczyńskiego,

–umiem rozpoznać środki poetyckiego wyrazu i rozumiem ich funkcje dla budowania obrazów poetyckich,

– przekładam tekst poetycki na inny język – język pantomimy, fotografii,

– potrafię odebrać emocje ukryte w wierszu.

 

Środki dydaktyczne:

  • muzyczne wersje tekstów Gałczyńskiego, np. Pieśni,
  • zestaw tekstów K. I. Gałczyńskiego: Prośba o wyspy szczęśliwe, Wierszyk o wronach, Pieśń III, Spotkanie z matką, Ale są jeszcze sprawy drobne,
  • karty pracy dla uczniów.

Wcześniejsze przygotowanie do lekcji:

przygotowanie przez uczniów gazetki z tekstami K. I. Gałczyńskiego oraz wystawki jego książek wraz z notką biograficzną, słuchanie śpiewanych wersji wierszy K. I. Gałczyńskiego na przerwach przez tydzień poprzedzający lekcję.

 

Przebieg lekcji

I Część wprowadzająca (10 min)

  1. Odtworzenie fr. piosenki Ile razem dróg przebytych. Konkretyzacja autora –Gałczyński.
  2. Prośba rozpisania nazwiska „Gałczyński” w postaci hasła krzyżówkowego i dopisaniehaseł krzyżówki konkretyzującej wiedzę uczniów o autorze utworu pt. Pieśni (może się okazać, że wiedza jest bardzo ogólna i dopisane słowa: poeta, piosenka, liryka są mało konkretne, co posłuży prezentacji celu lekcji).
  3.  Stąd temat lekcji (jego zapisanie)

Prośba o wyspy szczęśliwe w wierszach K. I. Gałczyńskiego. Tropimyemocje i uczucia bohaterów lirycznych wierszy Konstantego, odczytujemy pozostawione przez nich życiowe wskazówki.

  1. Uczniowie wybierają słowa-klucze z tytułu wiersza Gałczyńskiegozapisanego w temacie lekcji i dopisują do nich synonimy, np.

 

SZCZĘŚLIWE (SZCZĘŚCIE)WYSPY

bezpieczeństwo, drugi człowiek, miłość, spokój,

kolory, błękit, podróż, wędrówka, wak...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,