Scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej.

Język naznaczenia. Antysemityzm i szowinizm we współczesnej polszczyźnie

Etap szkolny

Liceum

Dodatkowe materiały

Nie

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

Uczeń:

 • potrafi dostrzec zjawiska językowe, które można uznać za mowę nienawiści,
 • zna pojęcia antysemityzmu, słownej agresji, mowy nienawiści,
 • poznaje artykuły krytyczne o współczesnych postawach antysemickich,
 • dyskutuje na tematy związane ze współczesnym życiem polskiego społeczeństwa,
 • krytycznie analizuje postawy polskich kibiców.

Metody nauczania:

 • nauczanie wyprzedzające,
 • praca w grupie,
 • praca z tekstem publicystycznym.

Środki dydaktyczne:

– zdjęcia i dokumenty własne – napisy na murach, język internetu, artykuły z prasy itp.

Artykuły: Andrzej Osęka, Kibolska husaria, czyli święty bluzg,www.otwarta.org/wp-content/uploads/2015/03/Bluzg-1.pdf

Słowa, które bolą.Rozmowa z prof. Iwoną Jakubowską-Branicką o pozornej wolności słowa, o druzgocącej sile nienawistnego języka:

www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1707416,1,skad-sie-bierze-mowa-nienawisci-i-jak-z-nia-walczyc.read

Adam Kwiecień, Poradnik obywatela, www.bezuprzedzen.org/doc/Poradnik_obywatela.pdf

Strona: www.mowanienawisci.info

 

Tok lekcji

Nauczyciel kilka dni wcześniej zadaje pracę domową. Prosi uczniów, aby śledzili:

 • internet,
 • gazety,
 • napisy na murach,
 • wypowiedzi usłyszane na żywo.

Celem tych obserwacji jest zbieranie materiałów, które uczniowie uznają za mowę nienawiści.Gdy rozpoczyna się lekcja, nauczyciel prosi, aby uczniowie podzielili się swoimi materiałami i refleksją, jaka rodzi się po wykonaniu pracy. Wszyscy prezentują wyniki swoich obserwacji – mogą to być prezentacje pokazywane przez projektor, wycinki z gazet, wypisane na kartce cytaty czy zdjęcia zrobione aparatem fotograficznym. Uczniowie w swobodnej rozmowie wymieniają na ten temat uwagi – gdzie znaleźli napisy, jak przebiegały poszukiwania materiału itp.

Następnie nauczyciel rozdaje karteczki samoprzylepne i prosi, aby na podstawie zdobytego materiału spróbowali określić, czym jest mowa nienawiści. Uczniowie budują takie de...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,