Scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej.

Którym z bohaterów Dżumy jesteś?

Etap szkolny

Liceum

Dodatkowe materiały

Tak

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

  • utrwalenie wiadomości o bohaterach powieści,
  • uwypuklenie parabolicznego kształtu powieści,
  • wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat bohaterów Dżumy

Metody i formy pracy:

  • praca w grupach,
  • dyskusja.

Wstępne informacje:

Lekcja ma charakter powtórzeniowy i pomaga utrwalić uczniom wiadomości na temat bohaterów powieści Alberta Camusa. Najlepiej przeprowadzić ją pod koniec cyklu lekcji na temat Dżumy lub jako podsumowanie rozważań na temat postaci występujących w powieści Alberta Camusa.

Faza wstępna lekcji:

  • Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie informacji o głównych bohaterach Dżumy. Bardzo istotne jest, aby podkreślony był paraboliczny charakter postaci, które istotne są jako „nosiciele” określonych postaw wobec świata, innych ludzi i obowiązków.
  • Uczniowie zostają podzieleni na pięć grup odpowiadających pięciu bohaterom powieści (Rieux, Paneloux, Tarrou, Rambert, Cottard). Nauczyciel przydziela każdej grupie jedno nazwisko z zastrzeżeniem, że nie wolno zdradzać, jakiego bohatera się „dostało”.

Waszym zadaniem jest stworzenie prostego testu osobow...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,