Scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej.

Nie bój się skrytykować arcydzieła, czyli czy najważniejsza powieść polskiego realizmu jest przereklamowana?

Etap szkolny

Liceum

Dodatkowe materiały

Tak

Jednostka lekcyjna

Cykl zajęć

Cele

  • odnajdywanie informacji w tekstach krytycznych,
  • umiejętność odnajdywania ironii,
  • formułowanie własnego stanowiska,
  • umiejętność konstruowania argumentów na rzecz przyjętej tezy

Metody i formy pracy:

  • praca z tekstem,
  • praca indywidualna,
  • dyskusja.

Wykorzystane materiały dydaktyczne:

wiersz Norwida pt. Przepis na powieść warszawską, fragmenty XIX-wiecznych recenzji Lalki.

Uwagi wstępne:

Lekcja powinna zostać przeprowadzona na końcu cyklu zajęć poświęconych Lalce. Uczniowie powinni zapoznać się wcześniej z wszystkimi niezbędnymi dla rozumienia powieści treściami. Klasa przychodzi na lekcję z przygotowaną pracą domową. Zadaniem uczniów było znalezienie w internecie recenzji powieści Prusa, jednej pozytywnej, drugiej negatywnej. Uczniowie mieli wypisać zalety i wady Lalki. Najłatwiej zasugerować, by posłużyli się recenzjami „zwykłych” odbiorców literatury zamieszczonych na portalach czytelniczych.

Faza wstępna lekcji:

  • Lekcja rozpoczyna się od przeczytania uczniowskich prac. Powinny wybrzmieć najważniejsze argumenty przemawiające na korzyść i na niekorzyść lektury. Cytaty z recenzji powinny akcentować zarówno subiektywne, jak i obiektywne wartości dzieła. Tablicę należy podzielić na cztery części:

  OCENA SUBIEKTYWNA   POZYTYWNA

  OCENA SUBIEKTYWNA   NEGATYWNA

  OCENA OBIEKTYWNA   POZYTYWNA

  OCENA OBIEKTYWNA   NEGATYWNA

 

  • Po zapełnieniu miejsc przeznaczonych na poszczególne odpowiedzi nauczyciel prosi uczniów o to, by przepisali powyższe oceny Lalki, a następnie dodali od siebie po jednej ocenie, która zgadza się z ich odbiorem powieści.
  • Nauczyciel zadaje pytanie: „Która z powyższych kategorii wydaje się Wam najistotniejsza? Najbardziej wartościowa dla przysz...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,