„Tango” Sławomira Mrożka to dzieło, które opowiada o buncie, o konflikcie pokoleń. Warto poprowadzić zajęcia, wykorzystując pracę w grupach, zwłaszcza stosując metodę World Café, gdyż wtedy każda grupa ma możliwość zmierzenia się ze wszystkimi zagadnieniami poruszanymi podczas lekcji i refleksji nad nimi. Scenariusz lekcji jest tak przygotowany, by uwzględnić indywidualne podejście do ucznia poprzez pracę w grupach, gdzie każda osoba, niezależnie od potrzeb edukacyjnych, ma możliwość zdobycia nowej wiedzy, przetworzenia, utrwalenia jej. Nawet jeśli funkcję sekretarza w World Café pełni uczeń z trudnościami w nauce, po całym cyklu związanym ze zmianami stolika uczeń ten zdobywa wiedzę na temat lektury i doskonali umiejętność prezentacji wyników grupy, zaś uczeń zdolny w tej roli również korzysta, przetwarzając wiedzę.

Obraz społeczeństwa i konflikt pokoleń w „Tangu” S. Mrożka

Etap szkolny

Liceum

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

 • Dowiem się, na czym polega konflikt pokoleń w utworze i jaki obraz społeczeństwa pokazuje autor w swoim dziele.

Kryteria sukcesu/kryteria nauczania/NaCoBeZU:

 • wyjaśniam, czym jest groteska, i udowadniam, że „Tango” Mrożka ma cechy groteski,
 • wyjaśniam, na czym polega konflikt pokoleń w utworze,
 • analizuję obraz społeczeństwa przedstawiony w dziele,
 • interpretuję dzieło w kontekście otaczającej mnie rzeczywistości.

Pytanie kluczowe:

Czym według ciebie jest konflikt pokoleń? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Metody:

 • burza mózgów,
 • World Café,
 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca w parach,
 • praca w grupach.

Przed lekcją

Przygotuj „kawiarniane stoliki” w sali, to znaczy tak połącz ławki, żeby przypominały stoliki w kawiarni, wokół ustaw krzesła. Na każdym z kawiarnianych stolików połóż duży arkusz papieru i mazaki, a także kartkę z pytaniem, na które uczniowie mają odpowiedzieć podczas dyskusji. Przygotuj dla uczniów cztery stoliki kawiarnianie, aby mogli od razu usiąść w czterech grupach.

Przebieg lekcji

Wstęp

 1. Przedstaw uczniom i uczennicom pytanie kluczowe: „Czym według ciebie jest konflikt pokoleń? Uzasadnij swoją odpowiedź”. Uczniowie i uczennice zastanawiają się w parach nad odpowiedzią, następnie chętne osoby odpowiadają na pytanie, uzasadniając swoje stanowisko. Przedstaw uczniom i uczennicom temat i zapytaj, co ich zdaniem jest celem lekcji. Propozycje młodzieży warto zapisać, jeśli cele lekcji przedstawione przez uczniów różnią się od tych, które zostały przygotowane przez nauczyciela. Podaj także ten przygotowany przez siebie. (5 minut)

Zasadnicza część l...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,
wykup dostęp do wyższego poziomu.

Uzyskaj pełny dostęp