Scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej.

Przypadek pani Bovary – kim dla kogo może być bohaterka powieści Flauberta?

Etap szkolny

Liceum

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

  • zbieranie informacji na temat głównej bohaterki powieści,
  • odczytywanie losów bohaterki z różnych perspektyw poznawczych,
  • umiejętne formułowanie wniosków dotyczących losów Emmy Bovary,
  • dostrzeganie niejednoznaczności bohaterów literackich.

Metody i formy pracy:

  • praca w grupie,
  • praca indywidualna,
  • dyskusja.

Wykorzystane materiały dydaktyczne:

powieść Gustawa Flauberta Pani Bovary

Uwagi wstępne:

Lekcję należy przeprowadzić pod koniec zajęć poświeconych Pani Bovary. Może mieć ona charakter podsumowujący lub zamykający główny ciąg rozważań na temat lektury. Uczniowie powinni już znać losy tytułowej bohaterki, przyczyny jej upadku, a także drogę, którą przeszła od momentu zamążpójścia do momentu śmierci.

 

Początkowa faza lekcji:

  • Nauczyciel dzieli klasę na przynajmniej cztery grupy. Każda z grup otrzymuje zadanie wcielenia się w jeden „punkt widzenia.” Uczniowie otrzymują następujące instrukcje:

Grupa 1: Waszym zadaniem jest spojrzeć na historię Emmy Bovary z punktu widzenia feminizmu. Feminizm podkreśla rolę kobiety, chce widzieć w niej podmiot, nie przedmiot zdarzeń. Broni odrębności kobiet, podkreśla potrzebę samorealizacji kobiet, zachęca do walki ze stereotypami dotyczącymi kobiet oraz zachęca do odrzucenia ról, jakie społeczeństwo kobietom wyznacza.

 

Grupa 2: Waszym zadaniem jest spojrzeć na historię Emmy Bovary z punktu widzenia moralisty. Kogoś, kto stoi na straży tradycyjnie rozumianych wartości, których należy bronić niezależnie od okoliczności i czasów, w jakich żyją ludzie. Moralista jest przekonany, że nic nigdy nie tłumaczy złamania norm stojących na straży porządku społecznego.

 

Grupa 3: Waszym zadaniem jest spojrzeć na historię Emmy Bovary z punktu widzenia romantyka, który uważa, że miłość jest najważniejsza i jest w stanie rozgrzeszyć każdy zły uczynek. Romantyk nie szuka rozkos...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,