Scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej.

Rodzaje argumentacji w dialogach. Retoryka w szkole podstawowej

Etap szkolny

Szkoła podstawowa

Dodatkowe materiały

Nie

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

  • poznanie i ćwiczenie zasad retoryki,
  • rozróżnianie argumentów odnoszących się do faktów i logiki oraz odnoszących się do emocji

Metody nauczania:

  •  praca w dwuosobowym zespole,
  •  konkurs retoryczny.

Środki dydaktyczne:

  • przygotowany przez uczniów materiał w czasie lekcji, na nim ćwiczymy argumentację,
  • kapselki – emotikony

 

Tok lekcji:

Nauczyciel wita swoich uczniów. Na stole leżą przygotowane kapselki z emotikonami. Uczniowie wybierają kapselki i po kolei określają, jakie emocje wyrażają „buźki”. Następnie nauczyciel pyta, jaka jest liczba pod kapselkiem i zachęca, aby uczniowie ze względu na te symbole dobrali się parami.

zdjęcie 1zdjęcie2 zdjęcie 3

Gdy uczniowie usiądą w parach, otrzymują od nauczyciela pierwsze zadanie na kartce.

Wyobraźcie sobie dwa żuczki. To wy, każda z naszych par siedzących w klasie. Jeden żuczek pragnie zaprosić drugiego żuczka na sąsiednią łąkę. Napiszcie dialog między żuczkami, użyjcie argumentów, które przekonają żuczka do zmiany miejsca, zwłaszcza, że jest on żuczkiem dość upartym. Pamiętajcie, że nastrój i emocje żuczków odpowiadają minkom Waszych kapselków.

Po dziesięciu minutach uczniowie odczytują dialogi. Na ogół są one bardzo śmieszne i w klasie panuje dobra atmosfera. Po odczytaniu dialogów nauczyciel prosi, aby spośród zdań wypowiadanych przez żuczki odnaleźć następujące:

  1. Zdanie, które jest argumentem odwołującym się do emocji odbiorcy.
  2. Zdanie, które jest argumentem odwołującym się do logiki.
  3. Zdanie, które będzie odnosiło się do faktów.

Przykładowe zdani...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,