Strona główna Materiały do pracy Scenariusze lekcji Scenariusz zajęć języka polskiego dla szkoły podstawowej

Scenariusz zajęć języka polskiego dla szkoły podstawowej

Izabella Bartol
Autor: Izabella Bartol

Temat: Bohaterowie na miarę naszych czasów, czyli lektury szkolne w praktyce (na przykładzie powieści J. R. R. Tolkiena pt. Hobbit, czyli tam i z powrotem – cykl zajęć)

Scenariusz zajęć języka polskiego dla szkoły podstawowej

Etap szkolny

Szkoła podstawowa

Dodatkowe materiały

Tak

Jednostka lekcyjna

Cykl zajęć

Cele

Cele: uczeń/uczennica

 • zna treść powieści Tolkiena pt. Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • wykorzystuje treści z lektury do pracy praktycznej;
 • czyta tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi zredagować opis przedmiotu;
 • potrafi argumentować.

Formy i metody pracy:

 • praca indywidualna, praca grupowa;
 • dyskusja problemowa;
 • ćwiczenia praktyczne.

Pomoce dydaktyczne:

 • powieść J. R. R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • opakowania po „jajkach-niespodziankach”, a w nich zamknięte pytania do treści lektury;
 • szklane naczynie do przechowywania „jajek-niespodzianek”;
 • tablica multimedialna (komputer) z włączonym zadaniem interaktywnym w programie genial.ly;
 • stare książki (gazety), które można pociąć;
 • materiały do pracy przy tworzeniu chatki hobbita przyniesione przez uczniów (drewniane patyczki, farby, folia aluminiowa, sztuczne kwiaty).

Faza wstępna:

Dzielimy uczniów na grupy trzyosobowe i informujemy o treści przyszłego zadania. Będzie polegało na tym, by w grupach, na podstawie powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem, przygotować rzeźbę z papieru przedstawiającą domek hobbita. Poza starymi książkami i gazetami trzeba przygotować przedmioty charakterystyczne dla domku, jego wnętrza lub otoczenia. 

Część I – utrwalamy treść lektur poprzez współpracę, wypowiadamy się pełnym zdaniem

Przygotowanie zadania: Do szklanego naczynia wkładamy „jajka-niespodzianki”, w których zamknięte są pytania do treści lektury. W każdym jajku jest jedno. Pytania w jajkach nie powtarzają się.

Część właściwa: Na pierwszej lekcji związanej z powieścią Tolkiena warto sprawdzić, czy nasi uczniowie przeczytali książkę. Można więc podzielić uczniów na zespoły trzyosobowe. Zadanie polega na tym, by przedstawiciel grupy podszedł do naczynia z „jajkami-niespodziankami” i wybrał jedno, z którym uda się do grupy. Następnie należy otworzyć jajko i wyciągnąć z niego karteczkę z pytaniem dotyczącym treści lektury. Uczniowie muszą odpowiedzieć na nie pełnym zdaniem, wpisując odpowiedź...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,