Scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej.

Strategia skandalu. O młodopolskiej skłonności do szokowania

Etap szkolny

Liceum

Dodatkowe materiały

Tak

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

  • poprawne posługiwanie się terminami związanymi ze sztuką Młodej Polski,
  • odczytywanie treści dosłownej i metaforycznej w tekstach kultury,
  • formułowanie wniosków wynikających z interpretacji dzieł,
  • dostrzeganie związku skandalu w sztuce i literaturze

Wykorzystane materiały dydaktyczne

wiersz Charlesa Baudelaire’a Litania do Szatana oraz grafika Felicjana Ropsa Kuszenie świętego Antoniego

 

Informacje wstępne:

Lekcję należy przeprowadzić, gdy uczniowie poznają już podstawowe zagadnienia dotyczące sztuki w Młodej Polsce, znają już terminy „dekadencja”, „filister” oraz hasło „sztuka dla sztuki.”

 

Początkowa faza lekcji:

Nauczyciel prezentuje uczniom (wyświetlone na ekranie lub reprodukcje) trzy znane, kojarzone ze skandalem dzieła sztuki polskich artystów współczesnych:

  • Emblematy Grzegorza Klamana
  • Lego. Obóz koncentracyjny Antoniego Libery
  • Adoracja Chrystusa Jacek Markiewicz

Jakie uczucia budzą te dzieła sztuki? Co artysta chciał osiągnąć? Na czym polega skandal? (Ewentualnie, w ramach przygotowania do tej lekcji, można zaproponować uczniom zapoznanie się z treściami dotyczącymi skandali w polskiej sztuce współczesnej, które dostępne są na stronie http://culture.pl/pl/artykul/najwieksze-skandale-polskiej-sztuki).

  • Rozm...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,