Scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej.

Wieloznaczność wyrazów i związków frazeologicznych

Etap szkolny

Szkoła podstawowa

Dodatkowe materiały

Nie

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

Uczeń:

 • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi,
 • rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, rozumie ich znaczenie w tekście oraz świadomie wykorzystuje do tworzenia własnych wypowiedzi,
 • rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach.

Metody nauczania:

Różne formy aktywizacji uczniów:

 • praca samodzielna,
 • praca w parze,
 • praca w grupie,
 • praca „weryfikacyjna”.

Środki dydaktyczne:

 • karty wykonane przez nauczyciela lub karty Dixit,
 • karty wykonane przez uczniów,
 • Słownik języka polskiego online,
 • film pt.: Związki frazeologiczne z cyklu Instrukcja obsługi języka polskiego,
 • kartoniki, kartki samoprzylepne

Tok lekcji:

Na stole leżą rozrzucone karty zrobione przez nauczyciela.

 

karta1karta2karta3

Mogą to być również karty Dixit lub pocztówki. Po powitaniu nauczyciel zachęca uczniów, aby każdy z nich wybrał jedną z kart. Następnie zadaniem uczniów jest odpowiedzieć na pytanie, co łączy mnie z przedmiotem ukazanym na karcie. Przykładowe odpowiedzi uczniów:

Na kartoniku mam agra...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,