Baza wiedzy

artykuł

Ocenianie wspierające rozwój ucznia

Ocenianie jest nieodłącznym elementem życia uczniów i nauczycieli. Oceny szkolne wyrażane są nie tylko za pomocą stopni, które uczeń otrzymuje za daną...

Ścieżka: Zindywidualizowana praca z uczniem Zindywidualizowana praca z uczniem
artykuł

Motyw przemiany w literaturze

W dziełach literackich od zarania dziejów spotykamy motyw przemiany. Dotyczy to zarówno dzieł niegdyś przekazywanych ustnie, a potem spisanych (mity,...

artykuł

„Talent jest często wadą charakteru” – ocena w kształtowaniu talentu

Cytat zaczerpnięty z Iwana Kryłowa oddaje sytuację ucznia zdolnego we współczesnej szkole. Trawestując pisarza, można zaryzykować stwierdzenie: „uczeń...