Baza wiedzy

artykuł

Motyw przemiany w literaturze

W dziełach literackich od zarania dziejów spotykamy motyw przemiany. Dotyczy to zarówno dzieł niegdyś przekazywanych ustnie, a potem spisanych (mity,...

artykuł

„Talent jest często wadą charakteru” – ocena w kształtowaniu talentu

Cytat zaczerpnięty z Iwana Kryłowa oddaje sytuację ucznia zdolnego we współczesnej szkole. Trawestując pisarza, można zaryzykować stwierdzenie: „uczeń...

artykuł

Ocenianie kształtujące w nauczaniu polonistycznym

Naszym zadaniem jako humanistów jest dostrzeżenie uczniowskich talentów i stworzenie warunków do ich rozwinięcia. Musimy pamiętać, że nieliczni z nasz...