Kształcenie kompetencji komunikacyjnych na lekcjach języka polskiego Tradycyjne i nowoczesne metody nauczania

opis ścieżki

Scenariusze lekcji i wszelkie pomoce dydaktyczne oraz wskazówki metodyczne: Jak skutecznie rozwijać u ucznia umiejętności funkcjonalnego i jednocześnie poprawnego używania języka. Budowanie kompetencji wypowiedzi ustnych i pisemnych.

zawartość tej ścieżki

Ponad 5 lekcji tekstowych