Nauczanie języka polskiego jako obcego Metody i techniki nauczania

opis ścieżki

Scenariusze lekcji i wszelkie pomoce dydaktyczne oraz wskazówki metodyczne. Jak wykorzystując dostępne metody i narzędzia, uczyć języka polskiego jako obcego.

zawartość tej ścieżki

18 materiałów Video
5 materiałów do pobrania