Największy Portal Edukacji Polonistycznej

Gotowe materiały do skutecznej realizacji podstawy programowej
i awansu zawodowego

Sprawdź
Zostań użytkownikiem Pracowni Polonisty, jeżeli chcesz:
Otrzymać gotowe zestawy

autorskich, niepowtarzalnych scenariuszy zajęć, prezentacji i pomysłów metodycznych

Profesjonalnie rozwijać

swoje kompetencje zawodowe

Podnieść wyniki

na sprawdzianach i egzaminach – od szkoły podstawowej po klasy maturalne

Wygrywać konkursy i olimpiady

oraz podnosić prestiż szkoły

Pracownia Polonisty w liczbach:
10

Godzin filmów z realizacjami lekcji

40+

Prezentacji, ćwiczeń ankiet, quizów

60+

Scenariuszy

50

Kart pracy, map myśli, plakatów, gier

15

Godzin wykładów i szkoleń online

20+

Artykułów metodycznych

Najnowsze materiały