Strona główna Materiały do pracy Scenariusze lekcji Jakimi wartościami należy kierować się w życiu? Praca z tekstem "Bema pamięci żałobny rapsod" Cypriana Kamila Norwida.

Jakimi wartościami należy kierować się w życiu? Praca z tekstem "Bema pamięci żałobny rapsod" Cypriana Kamila Norwida.

Joanna Kostrzewa
Autor: Joanna Kostrzewa

Teksty literackie, zwłaszcza poetyckie, powstawały bardzo często jako odpowiedź na sytuację polityczną kraju, na skutek inspiracji wydarzeniami historycznymi oraz działalnością wodzów, żołnierzy. Poeta to często głos sumienia, głos, który rozliczał z nikczemności systemu, z okrucieństwa drugiego człowieka, jego celem było głoszenie prawdy.

Jakimi wartościami należy kierować się w życiu? Praca z tekstem "Bema pamięci żałobny rapsod" Cypriana Kamila Norwida.

Etap szkolny

Liceum

Dodatkowe materiały

Nie

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

Dowiem się, jakie wartości i postawy promuje podmiot liryczny, by porównać je z wartościami, którymi ja się kieruję.

Proponowany scenariusz lekcji uwzględnia wykorzystanie narzędzi dostępnych w Internecie, bliska uczniowi technologia informacyjno - komunikacyjna ułatwia zrozumienie przesłania dzieła i przybliża młodzieży postać Józefa Bema, bohatera opisanego w wierszu Cypriana Kamila Norwida. Ponadto scenariusz lekcji uwzględnia style uczenia się młodzieży, wzrokowcy śledzą wzrokiem tekst, słuchowcy mają możliwość usłyszenia omawianego tekstu miedzy innymi na stronie https://wolnelektury.pl/[1], dodatkowo w interpretacji dzieła C.K. Norwida pomaga proponowany utwór muzyczny.

Kryteria sukcesu/kryteria nauczania/ NaCoBeZU:

  • wyjaśniam, czym jest rapsod
  • przedstawiam dokonania Józefa Bema
  • omawiam środki stylistyczne wykorzystane w utworze
  • wyjaśniam przesłanie utworu "Bema pamięci żałobny rapsod"

Pytanie kluczowe:

Kto jest dla mnie bohaterem? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Metody:

  • burza mózgów
  • dyskusja
  • pogadanka

Formy pracy:

  • praca indywidualna
  • praca w parach
  • praca w grupach

 

Przebieg lekcji

 

Wstęp:

 

1. Przedstaw uczniom i uczennicom pytanie kluczowe: Kto jest dla mnie bohaterem? Uzasadnij swoją odpowiedź. Uczniowie i uczennice zastanawiają się w parach nad odpowiedzią, następnie chętne osoby odpowiadają na pytanie, uzasadniając swoje stanowisko. Przedstaw uczniom i uczennicom temat i zapytaj o to, co ich zdaniem jest celem lekcji. Propozycje młodzieży warto zapisać, jeśli cele lekcji przedstawione przez uczniów różną się od tych, które zostały przygotowane prze nauczyciela, podaj także ten przygotowany przez siebie.

Zasadnicza część lekcji

2. Opowiedz uczniom i uczennicom, że będą pracować z tekstem Cypriana Kamila Norwida, wybitnego polskiego poety, którego wiersze od lat inspirowały wielkich artystów takich jak choćby Czesław Niemen, który do wielu utworów Norwida napisał muzykę. Poproś młodzież o wysłuchanie audycji Anny Rzeczyckiej  opowiadającej obchodach 180. rocznicy urodzin Norwida we Francji, o ostatnich latach życia poety i jego śmierci. Audycja dostępna jest na stronie  NINATEKA ninateka.pl: tiny.pl/twxg1[2] W audycji mozna usłyszeć rozmowę z Czesławem Niemenem w kościele polskim w Paryżu, gdzie odbywał się koncert z udziałem artysty śpiewającego piosenki do słów Cypriana Kamila Norwida.

Wyjaśnij, ze w trakcie słuchania audycji ich zadaniem będzie sporządzenie mapy myśli, w której umieszczą fakty dotyczące życia poety.

 

 

 

 

3. Opowiedz młodzieży o bohaterze utworu, którego poznają dzięki dziełu Norwida, możesz zainspirować się stroną: zyciorysy.info/jozef-bem/[3]:

Józef Bem był generałem wojsk polskich podczas powstania listopadowego, w czasie Wiosny Ludów wyjechał na Węgry i tam sprawował funkcję naczelnego wodza rewolucyjnej armii węgierskiej. Nie zniechęcał się niepowodzeniami, liczyła się dla niego jedynie idea wolnej ojczyzny. Józef Bem jest uosobieniem odwagi, buntu, walki do ostatniej kropli krwi. Cyprian Kamil Norwid postrzegał Józefa Bema jako wybitnego żołnierza i przypisywał mu cechy wielkich starożytnych ...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,
wykup dostęp do wyższego poziomu.

Uzyskaj pełny dostęp