Rozmowy o życiu i śmierci - na podstawie utworu  Erica-Emmanuela Schmitta „Oskar i pani Róża”.

Etap szkolny

Szkoła podstawowa

Dodatkowe materiały

Tak

Jednostka lekcyjna

Cykl zajęć

Cele

 

  • uczeń potrafi omówić elementy świata przedstawionego;
  • uczeń potrafi powiedzieć, jak bohaterowie książki rozumieli sens i znaczenie śmierci;
  • uczeń potrafi scharakteryzować bohaterów książki;
  • uczeń potrafi wyjaśnić sens cytatów na temat śmierci;
  • uczeń potrafi odróżnić zachowania dzieci i dorosłych w obliczu tematu śmierci;
  • uczeń potrafi napisać recenzję książki;
  • uczeń potrafi napisać rozprawkę.

 

Część wstępna:

 

Zadanie 1.

Zadaniem uczniów jest stworzenie mapy myśli na kartach pracy rozdanych przez nauczyciela.  (ZAŁĄCZNIK 1)

Uczniowie pracują w parach. Młodzież do map myśli wpisuje słowa, zwroty, formuły - wszystko to, co kojarzy się ze słowem ŚMIERĆ.

 

Część środkowa:

 

Zadanie 2.

Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat elementów świata przedstawionego. Uczniowie robią notatkę w tabeli.

(ZAŁĄCZNIK 2)

 

Zadanie 3.

 Zadaniem uczniów jest prze...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,
wykup dostęp do wyższego poziomu.

Uzyskaj pełny dostęp