Scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej.

Nie-swojska polszczyzna, czyli Błyskawiczne dzieje polszczyzny dawniej i dziś

Etap szkolny

Liceum

Dodatkowe materiały

Tak

Jednostka lekcyjna

Godzina lekcyjna

Cele

Uczeń:

  • poznaje elementy historii języka polskiego,
  • buduje świadomość językową,
  • kształci umiejętność porównywania innych języków,
  • ćwiczy umiejętność odbioru i przetwarzania informacji.

Metody nauczania:

  • odbiór tekstu kultury: analiza treści cyklu filmów Błyskawiczne dzieje polszczyzny oraz bloga: Mówiąc inaczej,
  • praca w grupach,
  • praca z tabletami – przeglądanie zasobów internetu.

Środki dydaktyczne:

Materiały audiowizualne:

Tok lekcji:

Nauczyciel zapowiada, że na dzisiejszej lekcji ...

Aby przeczytać dalszą część artykułu,