Baza wiedzy

artykuł

Aplikacje na polskim, czyli warsztat pracy zaTIKowanego nauczyciela

Wśród wielu metod pracy my – poloniści – szukamy tej, która będzie najbardziej efektywna dla naszych uczniów. Stara szkoła głosiła, że aby uczeń się n...

scenariusz

Aplikacje na polskim, czyli warsztat pracy zaTIKowanego nauczyciela

Wśród wielu metod pracy my – poloniści – szukamy tej, która będzie najbardziej efektywna dla naszych uczniów. Stara szkoła głosiła, że aby uczeń się n...

scenariusz

Obraz społeczeństwa i konflikt pokoleń w „Tangu” S. Mrożka

„Tango” Sławomira Mrożka to dzieło, które opowiada o buncie, o konflikcie pokoleń. Warto poprowadzić zajęcia, wykorzystując pracę w grupach, zwłaszcza...