Zindywidualizowana praca z uczniem Sposoby na pracę 1 : 1

opis ścieżki

Scenariusze lekcji i wszelkie pomoce dydaktyczne oraz wskazówki metodyczne: Jak pracować z uczniem słabym i z uczniem uzdolnionym, aby w pełni wykorzystać lub rozwinąć jego potencjał. Jak skutecznie optymalizować rozkład zajęć, aby realizować postulat pracy ze zindywidualizowanym podejściem.

zawartość tej ścieżki

Ponad 7 lekcji tekstowych

poziom podstawowy