Baza wiedzy

artykuł

Uczniowie czytają książki, ale takie, jakie chcą!

Tytuł tego artykułu jest dość prowokujący. Nie znaczy to, że uczniowie robią, co chcą. Nie znaczy, że uczniowie sami decydują o tym, jakie książki czy...

Ścieżka: Zindywidualizowana praca z uczniem
artykuł

Wybieram swoją własną drogę

„Pytanie niezadane to drzwi nieotworzone. Jeżeli zmienisz swoje pytania, to naprawdę będziesz mógł zmienić swoje życie. Jakie pytania uczącego się p...

Ścieżka: Coaching na lekcjach języka polskiego
artykuł

Analiza i interpretacja tekstów literackich nie dla każdego ucznia

Analiza i interpretacja tekstów literackich nie dla każdego ucznia! Co to znaczy, że nie dla każdego? Najczęściej pierwszą reakcją na temat lekcji dot...