Baza wiedzy

artykuł

Żebyś się nie zatrzymał, jeśli zdołasz iść dalej

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do myślenia”. – Henry Ford

Ścieżka: Coaching na lekcjach języka polskiego
artykuł

Teksty kultury wizualnej na Facebooku

Praca z tekstami kultury stanowi jedno z podstawowych działań edukacji polonistycznej. Od współczesnego ucznia, a zwłaszcza od maturzysty, oczekuje si...

Ścieżka: Nowe technologie na lekcjach języka polskiego
artykuł

Lektury szkolne w erze cyfryzacji (propozycja dla szkoły podstawowej)

Nauczyciel powinien systematycznie wspierać ucznia w jego poszukiwaniach intelektualnych i dążeniu do rozwoju twórczej osobowości. Realizacji tych ide...

Ścieżka: , Nowe technologie na lekcjach języka polskiego Zindywidualizowana praca z uczniem